Akşehir Halk Oyunları ve Türküleri

Akşehir Yöresine ait 8 adet Halk Oyunu ve 16 adet Türküsü bulunmaktadır. Yöresel kültürümüzün bir parçası olan türkülerimizi kalıcı kılmak, gelecek kuşaklara aktarmak ve kültürümüzün tanıtımını sağlamak amacıyla, Halk Müziği derlemeleri yapılmış olup, bu türküler Akşehir Belediyesi tarafından CD olarak kayıt altına alınmıştır. Akşehir Türküleri’ nden bazıları Entarisi Aktandır, Karanfilsin, Emmiler,Durnam Gelir Yata Kalka, Gıcılar, Üç Türkoğlu, Ay Oğlan, Elinde Sazı, Gadifem Gara Gatlı, Garip Çoban’ dır…

Akşehir Türküleri'ni bu bağlantıdan dinleyebilirsiniz.