Tarihi Ermeni Kilisesi ve Papazın Evi

Kilise, 19. yy.da Ermeni Cemaati’nce yaptırılmıştır. Tarihi kilisenin yapısı; moloz, kesme taş ve tuğla malzeme ile inşa edilmiştir. Tarihi yapı, önceki dönemlerde sanatsal etkinliklerin yapılmasına ev sahipliği yapmıştır. Papazın Evi: Yapı dikdörtgen plana sahip olup bodrum, zemin ve bir kat olarak tasarlanmıştır. Yapının zemin kat pencereleri sivri kemerli olarak yapılmış ve üst kattakiler ise basık kemerli olarak tasarlanmıştır.

Tarihi Kilise restorasyonu 2021 yılında tamamlanmış olup, Papazın Evi'nde yapılan restorasyon çalışmaları devam etmektedir.